Vypínač v Javascriptu

Funkce kliknuto() se volá při každém kliknutí na tlačítko, kterému je o něco níže v kódu přiřazená jako onclick. Zajišťuje, aby se vždy po kliknutí změnil text tlačítka na "rozsvítit" anebo "zhasnout".

Pracujeme s proměnnou rozsviceno, ve které si ručně ukládáme, jestli (jako že) žárovka svítí, anebo je zhasnutá. Krom toho dostáváme od prohlížeče proměnnou event, která popisuje, kam uživatel kliknul. Její vlastnost event.target označuje tlačítko, na které jsme klikli (tentokrát vždycky totéž). Vlastnost tohoto tlačítka .innerHTML označuje text mezi značkami <button> a </button>, v původním kódu "Rozsvítit". Po každém kliknutí ho změníme na hodnotu, která zrovna dává smysl.