Struktura osobního počítače

adam.dominec.eu/pvt/hardware_teoreticky.pdf
adam.dominec.eu/pvt/1-zapisky.html
adam.dominec.eu/kvinta/assembler-simulator/

Operační systém

adam.dominec.eu/pvt/operacni_system_teoreticky.pdf

Uživatelský software

Aplikace: popište některé kancelářské a odborné úlohy, a zmiňte se o software, který je řeší. Uveďte moderní nástroje pro vývoj software a spolupráci vývojářského týmu. Popište způsob, jakým jsou distribuované aplikace pro chytré telefony, a k čemu můžou sloužit.
Licence: vyjmenujte a charakterizujte některé běžně se vyskytující softwarové licence. Popište některé metody ochrany software a poskytování software jako služby. Vysvětlete pojem svobodný software.
Formáty souborů: srovnejte významné formáty souborů pro textové dokumenty. Srovnejte významné formáty souborů pro bitmapovou a vektorovou grafiku a pro video. Přehledově zmiňte, které z těchto formátů jsou (mohou být) komprimované a jakým způsobem.

Počítačové sítě

adam.dominec.eu/pvt/poznamky_1207.html
adam.dominec.eu/pvt/3-zapisky.html

Internet

adam.dominec.eu/pvt/internet.pdf

Web

www.jakpsatweb.cz/navigace/zakladni-kurz.html
www.w3schools.com/css/default.asp
developer.mozilla.org/cs/search

Algoritmizace

adam.dominec.eu/pvt/1128b-zapisky.html

Programovací jazyky

adam.dominec.eu/pvt/1003-zapisky.html
www.git-tower.com/blog/why-subversion-scares-me/

Řídicí struktury

adam.dominec.eu/pvt/13-zapisky.html
adam.dominec.eu/pvt/1128a-zapisky.html

Datové typy

adam.dominec.eu/pvt/1017-zapisky.html

Objektově orientované programování

adam.dominec.eu/pvt/1121-zapisky.html
stackoverflow.com/questions/37628/what-is-reflection-and-why-is-it-useful

Osobní zabezpečení

Šifrování: popište z uživatelského hlediska, jak funguje šifrování dat a komunikace.
Certifikáty: vysvětlete tento pojem na příkladu webových certifikátů (protokol HTTPS). Popište systém vydávání a ověřování certifikátů a způsob, jak ztrácejí platnost. Srovnejte jej se sítí osobních certifikátů PGP (Pretty Good Privacy).
Souvislosti: na historických nebo současných příkladech vyložte pokrok v oblasti kryptografie a etické otázky, které přináší.

Kryptografie

adam.dominec.eu/pvt/0220-zapisky.html
adam.dominec.eu/pvt/poznamky_0215.html

Systémy peer-to-peer

14-peer_to_peer.html

Teorie grafů

adam.dominec.eu/pvt/1107-zapisky.html
adam.dominec.eu/pvt/0227-zapisky.html

Backtracking

adam.dominec.eu/pvt/1212-zapisky.html

Počítačové hry

17-pocitacove_hry.html

Robotika

18-robotika.html

Interakce robota s prostředím

19-prostredi.html

Zpracování obrazu

20-zpracovani_obrazu.html
www.pinhole.cz/en/pinholecameras/whatis.html

Umělá inteligence

20-umela_inteligence.html