Oktavánské projekty

Simulátor kuliček

Kuličky z tvrdého a nelepivého materiálu se sypou po podložce. Program simuluje jejich srážky a kontakt. Musí mít správnou mechaniku co se týče otáčivého momentu a rotačního zrychlení a podobně. Je možné se dále zabývat paralelizací a vykreslováním. Program by rovnou mohl sloužit jako simulátor kulečníku.

Trénink sluchu

Program přehrává uživateli různé tóny. Uživatel má za úkol porovnávat výšku tónů a určovat hudební intervaly, určovat absolutní výšku a podobné úkoly. Program eviduje uživateli úspěšnost. Součástí projektu je zkouška na aspoň jednom člověku.

Arduino hodiny

Vlastnoručně vyrobené hodiny, které ukazují přesný čas. Projekt potřebuje dospecifikovat.

Google statistiky

Rozbor toho, co o nás ví Google, a co nám dává k dispozici ve statistikách na takeout.google.com Projekt potřebuje dospecifikovat.