Funkční požadavky na robota

 1. Robot dokáže jet vlastní silou
  1. rovně dopředu (aspoň na délku paže)
  2. celé kolo doleva
  3. celé kolo doprava
  4. přesně 10 cm dozadu
 2. Funguje vypínací tlačítko
  1. vypínač je dostatečně velký a výrazný
  2. když v testu 1a. stiskneme vypínač, robot okamžitě zastaví
 3. Aplikace dokáže zaměřovat mřížku
  1. vykresluje pozici mřížky přes obraz z kamery
  2. vypočítá svoji pozici a otočení oproti mřížce, hýbeme telefonem ve vzduchu
 4. Robot si pamatuje svoji polohu
  1. robot stojí a na vteřinu zakryjeme kameru, potom zaměří znovu mřížku
  2. když vyjede ze středu mřížky na kraj a zpět, zaměří znovu mřížku
 5. Robot jezdí po prázdné hrací ploše
  1. objede všechny čtyři rohy
  2. dojede z pozice D1 na D3, tam opíše půlkruh a vrátí se těsně před startovní čáru
 6. Aplikace najde předmět na hrací ploše
  1. zaměřuje mřížku, pokud je vidět aspoň dvanáct mřížových bodů
  2. označí na obrazu z kamery jeden cizí předmět
  3. oznámí, když předmět je plechovka
  4. určí souřadnice plechovky na mřížce ± půl pole. Na mřížce leží plechovka, telefon vypisuje její souřadnice v centimetrech. Když hýbeme telefonem kolem mřížky, souřadnice se nemění.
  5. určí souřadnice smotané nabíječky na počítač ± jedno pole
 7. Robot zastaví před překážkou
  1. jede přímo od kraje až jedno pole k libovolně položené překážce, pak zastaví
  2. jede přímo od okraje a když před něj položíme překážku, zastaví
  3. když v testu 7a. nebo 7b. překážku odstraníme, robot se zase rozjede
  4. pokud v testu 7b. překážka zůstane dlouho, robot provede úhybný manévr
  5. v testu 7a. robot překážku objede
 8. Robot je schopný hry
  1. dojede z pozice A4 k plechovce na D3 a tu odveze na startovní čáru
  2. dokud v předchozím testu robot má těsně před sebou překážku, zastaví
  3. najde plechovku na prázdné hrací ploše a odveze ji na startovní čáru
  4. test 8c. lze opakovat několikrát bez přerušení
  5. dokud v předchozím testu robot má těsně před sebou překážku, zastaví
  6. odveze všechny plechovky rozmístěné jednorázově podle pravidel
  7. splní test 8f. i se soupeřem umístěným staticky na startu
  8. splní test 8f. s libovolně přemisťovaným soupeřem