Jazyk C++

Ve vší stručnosti, C++ nám umožňuje:

Kromě toho můžeme používat spoustu užitečných funkcí a datových struktur ze standardní knihovny.

Formality

Pro ukázku vezmeme klasický program Hello World. Po spuštění vypíše do konzole jednoduchý pozdrav. Abychom si ukázali pár možností, vypíšeme obdobný text dvěma různými způsoby.

#include <iostream>
#include <cstdio>
#ifdef _WIN32
#include <stdafx.h>
#endif

int main(int argc, char **argv)
{
	char *text = "světe.";
	printf("Nazdar, %s\n", text);
	std::cout << "Nazdar, " << text << std::endl;
	return 0;
}